Чудотека
Напиши коментар

Број до десет со гасениците!

Две весели гасеници, броеле до десет:

Еден! Два! Три! Четири! Пет! Шест! Седум! Осум! Девет! Десет!

Гасениците ги изеле сите десет ливчиња, а потоа – се претвориле во пеперуги! Сакаш ли да броиме со пеперугите, до десет, на англиски јазик?

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s