Песни, Списание „Чудна шума“
Напиши коментар

100.001-та песна

од Владимир Лукаш

За верверички има
100.000 песни
и во сите строфи
– тие се бесни.
 
Везден се пентарат
по оџаци, по гранки,
од нив раат немаат
ни будливци ни спанки.
 
Грицкалки, пентарки,
оревки, шумливки,
гранкулки, глодарки
– прави слободарки.
 
Ги има и летечки 
– како шумски авиони,
а кога се лути се дујат
како шарени балони.
 
Но слатки се, нели,
ако се бесни.
Заслужуваат барем
уште 100.000 песни.

Дизајн/илустрација: Чудна шума; користени ресурси: Freepik, Vecteezy.


Од истиот автор:

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s