Песни, Списание „Чудна шума“
Напиши коментар

Најчитани песни (март)

Драги мали и големи читатели, во прилог вашата листа: најчитаните песни на Чудна шума во месец март.

„Себичната крава“ од Румена Бужаровска, илустрација Јана Јакимовска

„Вљубеното прасе“ од Петар Андоновски

„Најмалиот џин Џуџо и најголемото џуџе Џино“ од Николина Андова Шопова, илустрација Наталиа Лукомска

„Хористи“ од Владимир Мартиновски, илустрација Филип Мартиновски

„Творчето Смрдливко“ од Владимир Лукаш (текст и илустрација)

„Загрижената овчичка“ од Александра Симова

„Сонливото зајаче“ од Ана Голејшка Џикова

„Лакомото глувче“ од Петар Андоновски

„Песна за мојата песка“, текст и илустрација Владимир Лукаш

„Два вируса“ од Славе Ѓорго Димоски

„Пролет“ од Ана Голејшка Џикова

„Братство и единство“ од Владимир Лукаш, илустрација Наталиа Лукомска


Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s