Песни, Списание „Чудна шума“
Напиши коментар

Титуба, Елфеба и Суки

од Пандалф Вулкански

Порано си живееле три другарки
доста слични, со навидум различни струки:
Титуба, Елфеба и Суки.

Суки владеела разни науки;
на неуките, на пример, им држела поуки
по кабуки, по маваши-зуки и по азбуки.

И Титуба не била денгуба:
и таа со научна титула и со убава руба
косата ја сушела под хауба.

Елфеба, скратено Феба, шарала по неба.
Дарба имала да помага, без да се колеба, 
секогаш и секому кога му треба.

Но да не се лажеме: 
Суки била маѓесница,
Титуба волшебница,
а Елфеба вештица. 

Кога Суки маѓепсувала
лилјаци загипсувала!
Елфеба, брза вештица и весница,
ни на штица не ја фаќала несвестица!

И Титуба, се разбира, себе се отсликувала
- нежна, не груба! - додека волшебникувала.
Приквечер се среќавале на раскрсница.
Која била во шума, во гробница, ко кртица,
која на жица или штица, ко птица...

Која цел ден шарала, барала, се карала,
која изговарала, разговарала, договарала, 
која одговарала, преговарала, наговарала...

Која чаре барала?
Која се разо-чарала?
Која се распарала?

Никоја!
Оти Титуба не била труба. 
Елфеба не била амеба.
А Суки носела добри одлуки.

Редно е да се каже, не е сеедно:
вредно и доследно си живееле заедно
до крајот на животот: маѓесницата,
волшебницата и вештицата.
А од Суки има и внуки!

Илустрации: Xue Wang


Извор: Окно

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s