Песни, Списание „Чудна шума“
Напиши коментар

Шифрирана песна

од Славе Ѓорѓо Димоски


17,1, 31,11,19,23    22,3,7, 23

17,1, 31,11,19,23      22,3,7, 23
7     20,21,7,20,25,16, 20,1,17      2,1,14,19,17
17,19     17,7      2,11     20,25,13,17,1,14
5,1     4,19      9,4,1,9,11     11     22,14,19,17

За да ја дешифрирате оваа песна, треба да ги замените бројките со буквите од азбуката. 🙂

Проверете го одговорот ТУКА.


Дизајн/илустрација: Чудна шума; користени ресурси: Freepik, Vecteezy.


Од истиот автор:

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s