Day: 8th Мај 2020

Пајакот сеирџија

од Владимир Лукаш Пајакот плете свилени мрежи и потоа долго на нив си лежи. Си ужива така со часови и слуша разни гласови. Сеир им фаќа на закарани мечки што се тепаат со кадифени влечки, сеир му фаќа на рисот што ‘ржи кога лути пиперчиња пржи, сеир ѝ фаќа на лисицата мудра кога кива од бебешка пудра, сеир им фаќа на брливите стоногалки кога губат на карти од страшните богомолки. Си лежи така и под мустаќ се смее, срцето нему сеир му го грее. Дизајн/илустрација: Чудна шума; користени ресурси: Freepik, Vecteezy. Од истиот автор:

Песна за црвот

од Ванчо Полазаревски Се жали црвот – Никој да ме праша  барем како ми е? А ја сум тој што по цел ден земјата ја преорува, рие. Ја прави плодна, за раѓање на сè  и сешто, неопходна. Ријам, a морам  од птици лакоми  да се кријам. Мене никој во песна  да ме стави, тоа не е правда,  така не се прави! – Добро, господину црв, еве, јас ќе бидам прв. Ќе те ставам во песна, затоа сега ајде,  да ти видам на лицето насмевка лесна. Дизајн/илустрација: Чудна шума; користени ресурси: Freepik, Vecteezy. Од истиот автор: