Day: 8th Мај 2020

Пајакот сеирџија

од Владимир Лукаш Пајакот плете свилени мрежи и потоа долго на нив си лежи. Си ужива така со часови и слуша разни гласови. Сеир им фаќа на закарани мечки што се тепаат со кадифени влечки, сеир му фаќа на рисот што ‘ржи кога лути пиперчиња пржи, сеир ѝ фаќа на лисицата мудра кога кива од бебешка пудра, сеир им фаќа на брливите стоногалки кога губат на карти од страшните богомолки. Си лежи така и под мустаќ се смее, срцето нему сеир му го грее. Дизајн/илустрација: Чудна шума; користени ресурси: Freepik, Vecteezy. Од истиот автор: Творчето Смрдливко Гнездо од алги Песна за мојата песка Братство и единство Магарешка песна 100.001-та песна Ав, австралиска песна Капка Клукчо Духот Плух Балада за паунот далтонист Безболна песна Вљубени хиени Љубовна караница Желка на елка Сон, слон и балон Дилема Ало Јамболијава се продава? Време е за станување! Вулканска песна Бушави ноти Трилиони клети

Песна за црвот

од Ванчо Полазаревски Се жали црвот – Никој да ме праша  барем како ми е? А ја сум тој што по цел ден земјата ја преорува, рие. Ја прави плодна, за раѓање на сè  и сешто, неопходна. Ријам, a морам  од птици лакоми  да се кријам. Мене никој во песна  да ме стави, тоа не е правда,  така не се прави! – Добро, господину црв, еве, јас ќе бидам прв. Ќе те ставам во песна, затоа сега ајде,  да ти видам на лицето насмевка лесна. Дизајн/илустрација: Чудна шума; користени ресурси: Freepik, Vecteezy. Од истиот автор: Гатанки чудни за деца будни (1) Гатанки чудни за деца будни (2) Гатанки чудни за деца будни (3) Гатанки чудни за деца будни (4) Гатанки чудни за деца будни (5) Гатанки чудни за деца будни (6) Гатанки чудни за деца будни (7) Проф. д-р Апри-ли-ли-ли Бара Еден був рече „Уф“ Модна ревија Камила на море Желката џогира Мачорот Eстета Велигден