Day: 19th Мај 2020

Шумски семафор

од Ванчо Полазаревски Во шума лази, не стои, семафор во разни бои. Наоколу болскоти зелено… Тој, иста боја – проверено! Зад него, растура боја лила, и тој лила, му била многу мила. Цвет, сиот жолта сеанса, овој,  бргу-бргу – иста нијанса. Чуден некој бонтон, за секој реон – нов креон, шарениот лазач,  шарениот лажач, сонливиот камелеон. А еве што изјави он: „Што  да правам? Ми се може, вечно ново руво ставам. Секоја боја ми е како…моја?“ Илустрација: Наташа Костовска Од истиот автор: