Day: 20th Мај 2020

Прејаденото облаче

од Ана Голејшка Џикова Прејаденото облаче меше едвај чешка се препило и прејало на мака е тешка.   Да врне ли дождец или леко да снежи како и да се сврти мешето му тежи.   Го виде Виножитка и нежно го гушна од прегратката ведра дождец си шушна.   На небото сега двајцата се смеат штом помине дождот сончеви зраци ќе греат. Дизајн/илустрација: Чудна шума; користени ресурси: Freepik, Vecteezy. Од истата авторка: Сонливото зајаче Гасеница малечка Пролет Пиле во карантин Глувчето со полно меше Шумско диско Штркот манекен Песна за добра ноќ