Песни, Списание „Чудна шума“
Напиши коментар

Прејаденото облаче

од Ана Голејшка Џикова

Прејаденото облаче
меше едвај чешка
се препило и прејало
на мака е тешка.
 
Да врне ли дождец
или леко да снежи
како и да се сврти
мешето му тежи.
 
Го виде Виножитка
и нежно го гушна
од прегратката ведра
дождец си шушна.
 
На небото сега
двајцата се смеат
штом помине дождот
сончеви зраци ќе греат.

Дизајн/илустрација: Чудна шума; користени ресурси: Freepik, Vecteezy.


Од истата авторка:

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s