Day: 22nd Мај 2020

Еднорог

од Славе Ѓорѓо Димоски Како да сонам ед. Но. И рог? Како да сонам еднорог?   Се вртам ле. Се вртам вo. Се вртам левo.   Се вртам дес. Се вртам нo. Се вртам деснo.   Лежам на пле. Лежам на ќи. Лежам на плеќи.   Гледам во та. Гледам во ва. Нот. Гледам во таванот.   И чув. И ству. И вам. И чувствувам.   На челото ми расте рог. Јас сум еднорог! Дизајн/илустрација: Чудна шума; користени ресурси: Freepik, Vecteezy. Од истиот автор: Два вируса Песна за снежниот човек Жирафо, луда главо Шифрирана песна