Песни, Списание „Чудна шума“
Напиши коментар

Еднорог

од Славе Ѓорѓо Димоски

Како да сонам ед. Но. И рог?
Како да сонам еднорог?
 
Се вртам ле. Се вртам вo.
Се вртам левo.
 
Се вртам дес. Се вртам нo.
Се вртам деснo.
 
Лежам на пле. Лежам на ќи.
Лежам на плеќи.
 
Гледам во та. Гледам во ва. Нот.
Гледам во таванот.
 
И чув. И ству. И вам.
И чувствувам.
 
На челото ми расте рог.
Јас сум еднорог!

Дизајн/илустрација: Чудна шума; користени ресурси: Freepik, Vecteezy.


Од истиот автор:

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s