Песни, Списание „Чудна шума“
Напиши коментар

Шарена преобразба

од Владимир Лукаш

„Не сакам да се преобразам, 
оти многу ќе се вообразам! 
Вечно сакам гасеница да бидам, 
од лист на лист да си идам, 
да си останам слатко цуце, 
бавничко зеленко буце.“
– гасеницата на кожурецот му рече, 
една пеперутка утрово што го слече. 
А кожурецот со раменици слегна, 
срце од жал му се стегна. 
„Гасениче, животот е тоа, 
барем не си песја болва. 
Против природата не може да идеш, 
гасеница си денес, утре пеперутка ќе бидеш.“

Дизајн/илустрација: Чудна шума; користени ресурси: Freepik, Vecteezy.


Од истиот автор:

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s