Песни, Списание „Чудна шума“
Напиши коментар

Лајош и цветот

од Владимир Лукаш

Едно куче низ шума се шлае
и на сè што ќе види – му лае.

Лае на верверички, на рисови,
на реки, низини и висови,

лае и на петкаши и на кецаши,
лае и в сон, сништата ги плаши.

Лае кога пие, лае кога јаде,
сите гледаат да фатат џаде.

В шума само „ав, ав“ се слуша,
ни за миг не запира песот бушав.

Само кога цути еден редок цвет
замолкнува тој вревливко клет.

Крај цветот лежи, нежно го душка,
дур' пупката вљубено му шушка.

Дизајн/илустрација: Чудна шума; користени ресурси: Freepik.


Од истиот автор:

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s