Day: 28th Мај 2020

Шах со Бах

Јохан Себастијан Бах од Владимир Мартиновски Секого го бидува за по нешто Секој бар нешто прави вешто.   Бах лесно правел токати и фуги Што не им успевале на други.   Сите прават бледи имитации На неговите музички варијации.   Ама баш би сакал нашиот Бах  Да го проверам на партија шах! Илустрација: Зоран Кардула Од истиот автор: Хористи Пролет, лето, есен, зима Лина свири на виолина Бела хармоника