Day: 4th Јуни 2020

Те сакам

од Владимир Лукаш Има еден фламинго што ролшуи вози, а зад него ита динго со три леви нозе.   Тој фламинго розов пие само боза, јаде мушички и трошки и шие облека за вошки.   Од утрото се крие и до пладне спие, пердувите си ги мие само дожд кога лие.   Тој розов фламинго што на полноќ вика „Бинго“, вљубен е во една чудна птица што стои на виолинска жица.   Милно ја гледа и песни ѝ крои, минутите без неа не ги ни брои. Штом таа му џивне „Те сакам“, исчезнува сета негова мака. Обој го фламингото што ќе го најдеш ТУКА. Дизајн/илустрација: Чудна шума; користени ресурси: Freepik, Vecteezy. Од истиот автор: