Day: 15th Јуни 2020

Што заклучи Миле?

од Круме Беќар „Ав, ав“, залаа песот Блеки. „Каде се моите виршли, топли и меки? Пред 5 минути тука беа и уште се чуреа“.   „Мјау, мјау“, се слушна глас од Маца се оближа со јазикот и направи фаца.  „Дур ти трчаше и од умор капна јас виршлите си ги лапнав“.   Ја погледна Блеки и за’ржа страшно: „Ќе те смачкам сега, ти мачкиште гнасно“. А таа се стутка, ко костреш стана и се подготви за одбрана.   Ама среќа имаше – голема Миле од школо се врати и ги здогледа. Ги избрка мавтајќи со школската торба и така ја спречи таа нивна борба.   Блеки се сврти и магла фати ограда скокна без опаш да клати, а Маца без да се мачи на блиското дрво се качи.   Па Миле размисли и во себе си рече „Од ова поука, мора да се извлече“.   Значи, ако си бавен ќе останеш гладен  но, ако си лаком за другарство си страден. Дизајн/илустрација: Чудна шума; користени ресурси: Freepik, Vecteezy. Од истиот автор:

Саламандер во скафандер

од Ванчо Полазаревски Што?! Каква е оваа мода?! Саламандери маскирани низ шумата одат. А еден, пак, исто саламандер, навлекол – цел скафандер. Се влечка, тешко лази, што да прави, од вирус се пази. Каков вирус, каква епидемија? Е па, човек почна да кисне во шумата и сите грижи веднаш се зголемија. Вака е веќе, чинам, неколку поколенија. А саламандерот нежен, мора така, да е на штрек, бар дур не се пронајде лек. Карантин, маска…  сè што треба, да е среден, оти човекот ќе направи, уште овој век, саламандер да не остане – ниту еден. Илустрација: Алексеј Костовски Од истиот автор: