Day: 20th Јуни 2020

Волк

од Марта Чупевска Кога волкот  Го шина колкот Го прекрши молкот Почна силно да завива Соседите мислеа навива Неговите вресоци и крици Се слушаа низ цели улици До полицијата стасаа поплаки Не се трпат овие викотници јаки Дајте му нешто за смирување Инаку нема легнување. Волчко инјекција прими И веднаш се смири. Илустрација: Бојан Ивановиќ Од истата авторка: Собата на Вук Гатанка една, една ама вредна (1) Слонот од сонот Гатанка една, една ама вредна (2)