Day: 5th Јули 2020

Најчитани песни (јуни)

Драги мали и големи читатели, во прилог вашата листа: најчитаните песни на Чудна шума во месец јуни. „Шах со Бах“ од Владимир Мартиновски, илустрација Зоран Кардула „Те сакам“ од Владимир Лукаш „Од животот на китовите“ од Ванчо Полазаревски, илустрација Алексеј Костовски „Лебедово езеро“ од Владимир Мартиновски, илустрација Зоран Кардула „Водо-пат“ од Тања Аждаја, илустрација Елена Митреска „Куќичка за птици“ од Ана Голејшка Џикова „Волк“ од Марта Чупевска, илустрација Бојан Ивановиќ „Две лисици друшки“ од Александра Симова „Не е лесно да си коза“ од Ванчо Полазаревски, илустрација Наташа Костовска „Снегулка во лето“ од Ванчо Полазаревски, илустрација Наташа Костовска „Туфнест молк“ од Владимир Лукаш „Збунетата жаба“ од Ана Голејшка Џикова