Day: 8th Август 2020

Брканица

од Владимир Лукаш Еден многу лут патор бркал плашлив алигатор низ мочуришта и ниви низ плантажи со киви низ расцутени сливи низ реки и тротоари низ иднини и мемоари низ гнезда и мравјалници низ дамки и пералници низ терцени и катрени низ романи и поеми низ ѕвезди и планети низ шарени палети низ филџани со какао низ Јамајка и Макао низ фризури и трепки низ полиња со репки низ клучалки и цевки низ камчиња и тревки  низ училници и игротеки низ аптеки и видеотеки низ дувачки инструменти низ копчиња и патенти го бркал ли го бркал ожеднел и вода сркал му се приспало и заспал и раскошен сонил бал а на балот еден алигатор танцувал со еден патор! Дизајн/илустрација: Чудна шума; користени ресурси: Freepik, Vecteezy. Од истиот автор: