Day: 11th Август 2020

Маче на облаче

од Ванчо Полазаревски Што бара Блеки, црново маче на облаче? Ококорено, му се плаче, изморено, со раче, канџи стега, нема каде да бега. Маче го личи качено на каче, на облак вака качено, му се има смачено. Како дојде така да плови, информација ни даде кучето од комшиите Попови. „Рипаше Блеки, по обичај и по покриви, со мижење и вчас се најде на облак во движење.” Што ќе прави сега? Ќе вози облак, нема каде да бега. Ќе пои пустини со весел дожд, бедуините ќе му подарат од урми брош. Ако види осамен цвет, пет-шест капки… и ете ти – букет. Па ќе фати чадор за рачка, ќе атерира лесно ко мачка. Илустрација: Наташа Костовска Од истиот автор: Гатанки чудни за деца будни (1) Гатанки чудни за деца будни (2) Гатанки чудни за деца будни (3) Гатанки чудни за деца будни (4) Гатанки чудни за деца будни (5) Гатанки чудни за деца будни (6) Гатанки чудни за деца будни (7) Проф. д-р Апри-ли-ли-ли Бара Еден був рече „Уф“ Модна ревија Камила на море Желката џогира …