Day: 1st Септември 2020

Една година во „Чудна шума“

И тоа се случи! Помина една година откако се вселивме во „Чудна шума“.
Името „Чудна шума“ не е случајно избрано. Тоа во себе ја обединува љубовта кон книжевноста, кон децата, кон животните и кон природата.