All posts tagged: гасеница

Гасеница малечка

од Ана Голејшка Џикова Гасеница малечка на гранка седи и плаче. Ја задеваат бубалките, личела на маче.   Пркна нов ден. Гасеница слече јакна, протри нежно очиња и денот го бакна. Полета нежно на крилца во сите бои. Пеперуга сум, бубалки и убаво ми стои. Дизајн/илустрација: Чудна шума; користени ресурси: Freepik. Од истата авторка:

Пеперуга

Пеперугите се прекрасни со нивните нежни, разнобојни крилја и сите ги сакаме. Но, дали знаете дека тие се раѓаат како нешто сосема друго, а потоа минуваат низ фантастична трансформација – процес наречен метаморфоза? Метаморфозата или преобразбата се одвива во четири фази:  Фаза 1: Јајце Откако женската пеперуга ќе положи јајца, најчесто на лисјата или на стебленцата од растенијата, во јајцата почнуваат да се развиваат малечки гасеници.  Фаза 2: Гасеница Кога ќе бидат доволно пораснати, гасениците излегуваат од јајцата и се запознаваат со надворешниот свет. Односно, тие веднаш почнуваат да јадат! Веднаш ги јадат лисјата на растението на кое биле, а потоа продолжуваат да јадат и да јадат и да јадат… сè додека не пораснат дури 100 пати поголеми откако кога излегле од јајцата! Фаза 3: Кукла Откако целосно ќе порасне, гасеницата се формира во кукла (или chrysalis), со тоа што се завива во цврста обвивка на некој скриен дел од лист или стебло на некое растение. Внатре во обвивката гасеницата полека се преобразува во пеперуга! Фаза 4: Пеперуга А кога пеперугата е подготвена да излезе надвор, …