All posts tagged: крмак

Прасе

Прасињата, свињите и крмаците (машките свињи) се питоми животни кои ги одгледува човекот. Погрешно се смета дека тие се валкани животни, напротив, многу се чисти, но имаат обичај да се валкаат во кал за да се оладат и за да се заштитат од инсекти.  Прасињата имаат слаб вид, но одлично сетило за мирис. Со нивните рилки можат да бараат храна и длабоко под земјата. Верувале или не, свињите се сметаат за најпаметни од сите питоми животни. Тие се попаметни дури и од кучињата!