All posts tagged: пчели

Пчела

Пчелите се инсекти што живеат на сите континенти на Земјината топка, освен на Антарктикот (Јужниот Пол). Нивни најблиски роднини се бумбарите, а подалечни – осите и мравките.  Пчелите живеат во колонии, со една кралица која раководи со целата кошница. Кралицата положува јајца од кои се раѓаат нови генерации мали пчели. Во една кошница најчесто има само една кралица.  Пчелите-работнички се женски пчели и нив можеме да ги видиме како летаат околу кошницата. Тие наоѓаат и собираат храна (полен и нектар од цвеќињата), ги градат ќелиите и ја чуваат кошницата. Најинтересно е што пчелите-работнички имаат посебен танц! Тие умеат, со извивање на телото што личи на танц, да им го покажат на своите друшки изворот на храна што го пронашле.   Машките пчели, пак, се викаат трутови и тие не се корисни ниту за работа ниту, пак, за чување на кошницата, но ја оплодуваат кралицата. Сепак, кога ќе дојде зимата и кошницата се затвора за да преживее, другите пчели ги исфрлаат трутовите надвор! Луѓето чуваат пчели од дамнешни времиња, повеќе од 4.000 години. Освен што прават вкусен и …

Броење

од Емили Пулсон Еве ја кошницата. Но, каде се пчелите? Скриени длабоко во ќелиите. Наскоро ќе излезат од нив во лет Една! Две! Три! Четири! Пет!   Еднаш видов мравјалник,  но мравки немаше таму, Па реков: „Мравчиња, ве молам, дојдете ваму.“ И како да ме слушнаа длабоко во нивниот дом – и излегоа надвор: Една! Две! Три! Четири! Пет! – во мојот зелен двор.  препев: Билјана Црвенковска Дизајн/илустрација: Чудна шума; користени ресурси: Freepik.