All posts tagged: Славе Ѓорѓо Димоски

Два вируса

од Славе Ѓорѓо Димоски Се сретнале вирусот лав и вирусот страв. Со очи си трепнале.   Се накострешил вирусот лав. Со понизност возвратил вирусот страв:   – Готов си! Ревнал вирусот лав: – Се стопив. Се тишти вирусот страв.   Надалеку реве вирусот лав. Во тешка мака се топи вирусот страв    сè додека  од овој сон не ме разбуди непознат ѕвон. Дизајн/илустрација: Чудна шума; користени ресурси: Freepik, Vecteezy. Од истиот автор: Песна за снежниот човек