Day: 27th Јули 2020

Свилобрадиот

од Ванчо Полазаревски На облак, високо горе, во небесното море, нека знае стар и млад живее дедо Свилобрад. Нашата фантазија ја има во малиот прст, за миг ќе исткае од сѐ по нешто, цел грст. Лав, фока, птицава…  по небо ќе плови, цел ден измислува тој, животни нови. Од брадата свила, долга, мека, небесна, испловува снег бела, цела ЗОО градина урнебесна. Илустрација: Алексеј Костовски Од истиот автор: Гатанки чудни за деца будни (1) Гатанки чудни за деца будни (2) Гатанки чудни за деца будни (3) Гатанки чудни за деца будни (4) Гатанки чудни за деца будни (5) Гатанки чудни за деца будни (6) Гатанки чудни за деца будни (7) Проф. д-р Апри-ли-ли-ли Бара Еден був рече „Уф“ Модна ревија Камила на море Желката џогира Мачорот Eстета Велигден