Песни, Списание „Чудна шума“
Напиши коментар

Пеење

од Роберт Луис Стивенсон

За дамчести јајца птицата пее, 
За високи на гранките гнезда. 
Морнарот пее за ветрот што вее, 
За бродовите по море што ездат. 
 
Децата пеат в далека Јапонија, 
Децата пеат и во Шпанија,
И органата на органистот пее, 
Пее гласно на дождот што лее. 

Препев: Билјана Црвенковска

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s